Gaziantep Destek Eğitim Danışmanlık ve Personel Belgelendirme Test ve Sertifikalandırma A.Ş.

Belge İptali ve Askıya Alma

     Belgelendirilmiş kişi belgelendirme programının şartlarına uygunluğuna ilişkin olarak belgenin verildiği tarihten sonraki 2.ila 3. sene arasında gözetime tabi tutulur. Yaptığı işe dair nitelikli belge talep edilir, gözetime tabi durumlarda belge sunmayan kişinin belgesi askıya alınır. Belgelendirilmiş kişi gözetim tarihine kadar ilgili ulusal yeterliliğe göre  http://www.gtomym.com/ulusal-yeterlilikler  bu prosedürde belirlenen gözetimine ilişkin evrak ve kayıtları GTO DESTEK MYM’ye teslim etmek zorundadır. Gözetim tarihini geçiren (belge veriliş tarihinden itibaren 2. yılın sonuna kadar) kişilerin belgeleri askıya alınır. Askıya alınan belgelerle ilgili olarak belgeli kişi 6 ay içerisinde gözetime ilişkin gerekli dokümanları GTO DESTEK MYM’ye sunduğu takdirde belge askıdan indirilir aksi takdirde 6 ayın sonunda belge iptal edilir.