Gaziantep Destek Eğitim Danışmanlık ve Personel Belgelendirme Test ve Sertifikalandırma A.Ş.

Belgelendirme Başvurusu için Gerekli Dökümanlar

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER;

İSKELE KURULUM ELEMANI İÇİN;

  • Yüksekte çalışabilir sağlık raporu

SERVİS ARACI ŞOFÖRÜ İÇİN;

  • 2918 Sayılı karayolları Trafik kanununun ilgili maddelerinde belirtilen sürücü belgesine
  • SRC 2 mesleki yeterlilik belgesine,
  • Yetkili merkezden alınmış ''Psikoteknik Test Raporu''na sahip olması
  • Adli sicil belgesi

 

İskele kurulum elemanı ve Servis aracı şoförü ulusal yeterlilikleri haricindeki yetkili olduğumuz diğer ulusal yeterliliklerde herhangi bir ön şart aranmamaktadır.