Gaziantep Destek Eğitim Danışmanlık ve Personel Belgelendirme Test ve Sertifikalandırma A.Ş.

Tarafsızlık Politikası

TARAFSIZLIK POLİTİKASI

 

 “Gaziantep Destek Eğitim ve Danışmanlık Anonim Şirketi (GTO DESTEK MYM)” olarak;

 

a)    Tarafsızlığımızı ve bağımsızlığımızı zedeleyecek hiçbir faaliyette bulunmayacağımızı ve ayrımcılığa sebep olmayacağımızı,

 

b)   Meslek etiğine, tüm yasal zorunluluklara ve TS EN ISO/IEC 17024 Personel Belgelendirme Standardının belirttiği şartlara uygun faaliyet göstereceğimizi,

 

c)    Üst yönetim üyeleri ile personellerimizin tarafsızlığını ve bağımsızlığını etkileyecek herhangi bir baskı unsuruna asla müsaade etmeyeceğimizi,

 

d)   Tüm çıkar çatışmalarını yöneteceğimizi ve personel belgelendirme faaliyetlerinin objektifliğini sağlayacağımızı,

 

e)   Başvuru sahipleri, adaylar ve belgelendirilmiş kişilerle yönelik tarafsızlığımızı ve adilane tutumumuzu koruyacağımızı,

 

f)     Tarafsızlığımızı ve adilane tutumumuzu garanti altında tutacak tüm önlemleri alacağımızı,

 

g)    Başvuru sahipleri ve adayların verdiğimiz hizmetlere erişebilmesi için, hiçbir haksız ön koşul, aşırı mali şart, bir birlik ya da gruba üye olunması gibi sınırlayıcı ve engelleyici şartlar koymayacağımızı,

 

h)   Belgelendirme süresi boyunca başvuru sahipleri, adaylar ve belgelendirilmiş kişilere ilişkin tüm gizli bilgileri yasal mevzuatlar çerçevesinde koruyacağımızı,

 

beyan eder, tüm yönetim sistemimizin bu hususları garanti altına almak için oluşturulduğunu taahhüt ederiz.

 

 GTO DESTEK MYM   

GENEL MÜDÜR   

GÜLAY BÖLER