Gaziantep Destek Eğitim Danışmanlık ve Personel Belgelendirme Test ve Sertifikalandırma A.Ş.

Üst Yönetim Taahhüdü

Gaziantep Destek Eğitim Danışmanlık ve Personel Belgelendirme Test ve Sertifikalandırma A.Ş. (GTO MYM)’nin sınav ve belgelendirme faaliyetleri Üst yönetimimiz, çalışanlarımız, komite üyelerimiz ve tüm ekibimizle birlik, bütünlük ve dayanışma içerisinde yürütülecektir. Bu faaliyetlerimizi yerine getirirken Dürüstlük, Şeffaflık, Adillik, eşitlik vazgeçilmez ilkemiz olacaktır.

GTO MYM’ nin mevcut belgelendirme hizmetlerini yerine getirirken, hizmet verilen tüm üye, kurum ve kuruluşlara karşı hakkaniyet ve tarafsızlık ilkesi içerisinde olacağımızı,

Belgelendirmeye ait tüm süreçlerde, süreci olumlu ya da olumsuz etkileyecek dışardan gelen hiçbir müdahaleye izin vermeyeceğimizi,

Belgelendirme talebinde bulunan kurum, kuruluş veya şahsi müracaatlarda, belge talebinde bulunanların tarafımızla olan yakınlıklarının mevzu bahis olduğu durumlarda, bu duruma yönelik gerekli tedbirleri alacağımızı,

Belgelendirme sürecinde yer alan tüm görevli personelimizi, süreci etkileyecek herhangi bir tutum içerisinde bulunmaya mecbur bırakmayacağımızı,

Belgelendirme süreçlerinin tümünde, çıkar çatışmasına neden olabilecek herhangi bir tavır ve davranışta bulunmayacağımızı

Tüm bu hizmetleri sunarken TS EN ISO 17024 standartlarının gereğini yerine getirmeye hassasiyet göstereceğimizi,

Taahhüt ederiz…

                                                                                                                                                                                                                                        GAZİANTEP TİCARET ODASI     

                                                                                                                                                                                                                                      YÖNETİM KURULU BAŞKANI    

                                                                                                                                                                                                                                                MEHMET TUNCAY YILDIRIM