Gaziantep Destek Eğitim Danışmanlık ve Personel Belgelendirme Test ve Sertifikalandırma A.Ş.

Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcısı Sertifikaları 31.12.2023'ten İtibaren Geçerli Olmayacak!

2021-11-30 08:59:51 tarihinde yayınlandı.

Sayın Üyemiz,

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünden GTO Destek Mesleki Yeterlilik Merkezimize iletilen yazıya göre "Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcısı Sertifikaları"nın 31.12.2023 tarihine kadar geçerli olacağı, 31.12.2023 tarihinden itibaren ise güvenlik bilgi formlarının sadece Kimyasal Değerlendirme Uzmanı Sertifikasına sahip kişiler tarafından hazırlanabileceği belirtilmiştir. 

 

Yazıda belirtilen detaylar aşağıdaki gibidir:

"Bilindiği üzere; 13.12.2014 tarih ve 29204 sayılı Zararlı Maddeler ve Karışımlara ilişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmeliğin amacı; piyasaya arz edilen zararlı maddelerin ve karışımların insan sağlığı ve çevre üzerinde yaratabilecekleri olumsuz etkilere karşı etkin kontrol ve gözetimi sağlamak üzere güvenlik bilgi formların hazırlanması ve dağıtılmasana ilişkin idari ve teknik usul ve esaslar içermektedir. Anılan Yönetmeliğin 3 üncü Maddesinde de TÜRKAK’tan akredite olmuş mevcut güvenlik bilgi formu hazırlayıcısı belgelendirme kuruluşları, Yeterlilik Sınavı ve Yeterlilik Belgesi hususundaki hükümler yer almakta olup bu madde kapsamında yetkilendirilen Kuruluşlarca Güvenlik Bilgi Formları (GBF) hazırlayıcıları belgelendirilmektedir.

23.06.2017 tarih ve 30105 sayılı Kimyasallar Kaydı, Değerlendirilmesi, izni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmeliğin (İlgili Yönetmelik için tıklayınız...) 64'üncü Maddesinde; 13.12.2014 tarihli ve 29204 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanan Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları hakkında Yönetmeliğin yürürlükten kaldırıldığı, ancak 2'nci Geçici Maddesinde de; 31.12.2023 tarihine kadar güvenlik bilgi formlar Zararlı Maddelerin ve Karışımların Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmeliğe göre hazırlanır." hükmü yer almakta olup, ayrıca; 27 inci maddesinde de; bir maddenin ya da karışımın tedarikçisi, kimyasal değerlendirme uzmanı tarafından hazırlanmış bir güvenlik bilgi formunu temin eder hükmü yer almaktadır.

Bu nedenle, Belgelendirme Kuruluşları olarak vermiş olduğunuz "Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcısı Sertifikaları" 31.12.2023 tarihine kadar geçerli olup, 31.12.2023 tarihinden itibaren sadece Kimyasal Değerlendirme Uzmanı Sertifikasına sahip kişiler tarafından Güvenlik Bilgi Formları hazırlanabilecektir."

 

*Not: İlgili yazıya "Ekli Dosyalar" bölümünden ulaşabilirsiniz.