Gaziantep Destek Eğitim Danışmanlık ve Personel Belgelendirme Test ve Sertifikalandırma A.Ş.

OKUL SERVİS ARAÇLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

2020-09-15 09:24:31 tarihinde yayınlandı.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ ;

İçişleri Bakanlığı   “Okul Servis Araçları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin"  geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasında değişiklik yapmıştır. 12 Eylül 2020 tarih ve 31242 sayılı resmi gazetede yayımlanan değişikliğe göre;

 

Mesleki Yeterlilik Belgesi için süre 3 Eylül 2021'e uzatıldı

Sürücülerin, Meslekî Yeterlilik Kurumu Kanunu çerçevesinde alınan mesleki yeterlilik belgesine sahip olma zorunluluğu “3/9/2021”  tarihine kadar uzatılmıştır.

Aynı şekilde aşağıda belirtilen hususlar için de son tarih “3/9/2021” olarak değiştirilmiştir.

✓ Üç nokta emniyet kemeri bulundurma,
✓ Her koltukta oturmaya duyarlı sensörlü sistemler bulundurma,
✓ İç ve dış kamera ile en az otuz gün süreli kayıt yapabilen kayıt cihazı bulundurma,
✓ İç mekânı gösteren beyaz cam kullanma  

Yetki belgelerinden birine sahip olma zorunluluğuna ilişkin süre 30 Haziran 2021'e kadar uzatıldı. 
‘’Belediye sınırları dışına/dışından yapılan okul servis hizmetleri için; yapılacak taşımanın şehirlerarası veya şehiriçi olmasına bağlı olarak taşımacı ayrıca Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca düzenlenmiş karayolu yolcu taşımacılığı yetki belgelerinden birine sahip olmalıdır.’’ Şartı 30/6/2021  tarihine kadar uzatılmıştır.


Gereği için bilgilerinize sunarız.