Gaziantep Destek Eğitim Danışmanlık ve Personel Belgelendirme Test ve Sertifikalandırma A.Ş.

Alçı Sıva Uygulayıcısı

2017-04-21 15:52:56 tarihinde yayınlandı.

 

Alçı Sıva Uygulayıcısı (Seviye 3) Ulusal Yeterliliği 19/10/2015 tarihli ve 29507 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan Ulusal Meslek Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması
Hakkında Yönetmelik ve 27/11/2007 tarihli ve 26713 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
Mesleki Yeterlilik Kurumu Sektör Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları
Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre MYK’nın görevlendirdiği Türkiye İnşaat
Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES) tarafından hazırlanmış, sektördeki ilgili kurum ve
kuruluşların görüşleri alınarak değerlendirilmiş ve MYK İnşaat Sektör Komitesi tarafından
incelendikten sonra MYK Yönetim Kurulunca onaylanmıştır.
Alçı Sıva Uygulayıcısı (Seviye 3) Ulusal Yeterliliği MYK Çalışma Grubu tarafından
güncellenmiş ve 15.04.2020 tarih ve 2020/45 sayılı MYK Yönetim Kurulu kararı ile revize
edilmiştir.
Alçı Sıva Uygulayıcısı (Seviye 3) Ulusal Yeterliliği Başkanlık Makamı’nın 10.06.2020 tarih
ve 1570 sayılı kararı ile tadil edilmiştir.

Ulusal yeterliliğe ait daha detaylı bilgi almak için tıklayınız.