Gaziantep Destek Eğitim Danışmanlık ve Personel Belgelendirme Test ve Sertifikalandırma A.Ş.

PVC Doğrama Montajcısı

2020-02-04 08:02:33 tarihinde yayınlandı.

14UY0195-3 PVC Doğrama Montajcısı (Seviye 3) Ulusal Yeterliliği 5544 sayılı Mesleki

Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu ile anılan Kanun uyarınca çıkartılan “Mesleki Yeterlilik,

Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği” hükümlerine göre hazırlanmıştır.

Yeterlilik taslağı, 01.07.2013 tarihinde imzalan işbirliği protokolü ile görevlendirilen Pencere

ve Kapı Sektörü Derneği (PÜKAD) tarafından hazırlanmıştır. Hazırlanan taslak hakkında

sektördeki ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınmış ve görüşler değerlendirilerek taslak

üzerinde gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Nihai taslak MYK İnşaat Sektör Komitesi

tarafından incelenip değerlendirildikten ve Komitenin uygun görüşü alındıktan sonra, MYK

Yönetim Kurulunun 02/04/2014 tarih ve 2014/23 sayılı kararı ile onaylanarak Ulusal

Yeterlilik Çerçevesine (UYÇ) yerleştirilmesine karar verilmiştir.

Yeterliliğin hazırlanması, görüş bildirilmesi, incelenmesi ve doğrulanmasında katkı sağlayan

kişi, kurum ve kuruluşlara görüş ve katkıları için teşekkür eder, yararlanabilecek tüm

tarafların bilgisine sunarız.

Ulusal yeterliliğe ait daha detaylı bilgi almak için tıklayınız.