Gaziantep Destek Eğitim Danışmanlık ve Personel Belgelendirme Test ve Sertifikalandırma A.Ş.

ŞEHİRİÇİ TOPLU TAŞIMA OTOBÜS ŞOFÖRÜ

2022-06-16 11:59:34 tarihinde yayınlandı.

 

Şehir İçi Toplu Taşıma Otobüs Şoförü (Seviye 3) Ulusal Yeterliliği 5544 sayılı Mesleki
Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu ile anılan Kanun uyarınca çıkartılan 19/10/2015 tarihli ve
29507 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ulusal Meslek Standartlarının ve Ulusal
Yeterliliklerin Hazırlanması Hakkında Yönetmelik ve 27/11/2007 tarihli ve 26713 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanan Mesleki Yeterlilik Kurumu Sektör Komitelerinin Kuruluş,
Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre MYK’nın
görevlendirdiği Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) tarafından
hazırlanmış, sektördeki ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak değerlendirilmiş ve
MYK Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme Sektör Komitesi tarafından incelendikten sonra
MYK Yönetim Kurulunca onaylanmıştır.
Şehir İçi Toplu Taşıma Otobüs Şoförü (Seviye 3) Ulusal Yeterliliği Başkanlık Makamı’nın
10.06.2020 tarih ve 1570 sayılı kararı ile tadil edilmiştir

Ulusal yeterliliğe ait daha detaylı bilgi almak için tıklayınız.